Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel davranışçı terapide danışanların yaşadıkları problemler karşısındaki duygu,tutum ve davranışları temelinde bakış açısı geliştirmesi üzerine çalışılmaktadır. sıkıntı yaratan belirtileri hedef alan, sıkıntıyı azaltmayı, düşünce biçimlerini yeniden gözden geçirmeyi ve sorun çözmede yardımcı olacak yeni stratejiler öğretmeyi amaçlayan etkililiğini araştırmalarla gösterilmiş bir psikoterapi türüdür. Ortaya konulan bu tedavi yönteminin etkinliği bilimsel olarak kanıtlanarak pekçok ruhsal rahatsızlıkta etkili olduğu gösterilmiştir. Psikologlar tarafından uygulanan Bilişsel Davranışçı Terapinin tedavi uygulamaları süreç ve içerik olarak yapılandırılmıştır. Öncelikle kişinin güncel sorunlarına odaklanır, süre olarak daha sınırlı, ve daha çok sorun çözme hedeflidir, ancak başvuranların güncel sorunlarını çözmekle kalmaz bütün hayatları boyunca sorunlarını çözmekte kullanabilecekleri özel bir takım beceriler de öğretir. Bu beceriler çarpık düşünceleri saptamak, inançlarını değiştirmek, çevreyle yeni ilişkiler kurmak ve davranış değişikliğidir.

Konya Moral Psikolojide Bilişsel Davranışçı Terapi alanının uzmanları tarafından başarı ile uygulanmaktadır