Sosyal Fobi

SOSYAL FOBİ NEDİR?

Anksiyetenin bir farklı görünüm şekli de sosyal fobidir. Sosyal fobi toplumsal ortamlarda oluşan bireyin diğer kişilerle iletişimi olumsuz etkileyen kaygı ve korku durumudur.

Bireyi günlük etkinliklere katılmasından alıkoyan, başka insanlar tarafından yargılanma duygusundan dolayı ortaya çıkan, şiddetli olabilen kaygı ve korku durumlarıdır.

Sosyal fobiye bireyin topluluk önünde konuşamaması, kendisinden mevki olarak yüksek biriyle buluşmak ve konuşmak istememesi, market alışverişi yapamaması, birileriyle selamlaşamaması, lokantada yemek yiyememesi gibi örnekler verilebilir.

SOSYAL FOBİDE TERAPİ UYGULAMALARI

Sosyal fobinin neden olduğu korku ve kaygı durumu kendiliğinden geçmez. Sosyal fobide  en etkili müdahale yöntemi  Bilişsel Davranışçı Terapidir.Konya Moral Psikoloji'de psikologlar ve psikolojik danışmanlar tarafından Bilişsel Terapi uygulanmaktadır.