Otizm Spektrum Bozukluğu

Otizm Spektrum Bozukluğu, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel farklılıktır. Otizmin tanısı 12 aylıktan itibaren konabilir. Erken yaşta tanı konması, eğitimin erkenden başlaması açısından önemlidir. Otizm tanısı koyabilecek uzmanlar çocuk ruh hastalıkları uzmanları ve çocuk nörologlarıdır. Çocuğunuzda göz teması kurmama, ismini söylediğinizde bakmama, söyleneni işitmiyor gibi davranma, sallanma, parmak uçlarında yürüme, dönen nesnelere aşırı ilgi, yaşıtları ile iletişim problemleri gibi davranışlar gözlemlenmesi, otizmi akla getirebilecek belirtilerdendir.
Duygusal ve İşitsel Bütünleşme Terapisi, Müzik Terapi, Sanat Terapi, Drama çalışmaları ile sözel ve bedensel dil kullanımı arttırılmaya çalışılmakta; duygusal bağ kurma,  öz bakımını sağlama, yaşının gerektirdiği yeterliliklerin sağlanmasına yardımcı olunmaktadır.