Ergenlikte Kişisel Gelişim

Ergenlik dönemi kimlik oluşumunun gerçekleştiği bir süreçtir.

Yetişkinliğe sağlıklı bir geçişin en önemli koşulu kimlik kazanmadır. Kimlik, bireyin kendine özgü davranış, düşünce ve başkalarından ayıran her türlü farklılıklarıdır. Kimliğin oluşması süreci ergenlikten çok önce bebeklikte başlar ve 
önceki dönemlerin başarılı bir şekilde tamamlanmış olması ergenliğe geçişi kolaylaştırır.Ergendeki bedensel büyüme ile birlikte çok kısa bir süre içinde yetişkin görünümü alır.Artık bir çocuk olmadığı çevresi tarfından hissettirilmeye başlanır. Ergen bilinçdışı olarak bazı soruların cevabını aramaya başlar. Ben kimim?, yaşam amacım nedir? gibi.                                                                                                                                        Geleceğe dönük kararlar almaya,kendi kararlarını verme ve  benliğini oluşturmaya başlayabilmesi için ergen bu süreçte birçok defa hayatıyla ilgili olarak denemelerde bulunur. Verdiği kararların sürekli, değişmesi ve kararsızmış gibi görünmesinin sebepleirinden biri budur.Bunun çözümlenmesi ergen için geleceğinin yavaş yavaş oluşması anlamına gelirken, krizin çözüme kavuşamaması daha büyük sıkıntılara gebedir.Toplum içinde kendi seçtiği ideolojiye uygun bir rol bularak kendi kimliğini oluşturmaya çalışır.Ergen artık büyüdüğünü düşünürek özgür ve bağımsız olduğunu hisseder. Arkadaşlık kavramı daha bir önem kazanır.Kendi sırlarını paylaşabileceği beraber bir şeyler yapabileceğibirilerine ihtiyaç duyar  Bu dönemde lider olma, kendi başına bir şeyleri başarabilme, kendini kanıtlayabilmeveya kendine hayranlık uyandırmaya çalışır.