Ergenlikte Bilişsel Gelişim

Ergenlikte meydana gelen temel bilişsel değişim, soyut veya varsayımsal düşüncenin ortaya çıkmasıdır. Varsayımsal olasılıklar hakkında mantıklı bir şekilde akıl yürütme becerisi de kazanılır.

Ergen ve yetişkin düşüncesi şimdi ve burada’yı kapsar ve birlikte mevcut olmayan olasılıkları göz önüne almaya, incelemeye yönelik eğilim ve yetenek geliştirir.

Ergenlik, mecaz ve mizah kavramlarını anlama ve kullanma becerisinin geliştiği, dil kullanma becerisinin soyut olarak da öğrenildiği dönemdir.

Ergen bir problemle karşılaştığında aynı anda pek çok faktörü içeren bileşimsel bir mantık kullanmaya başlamıştır. Sembol içinde ikinci bir sembol sistemi daha kullanabilmektedir. X, Y, Z gibi semboller problem çözme becerisinde kullandığı sembollerdendir.

Ergen bilişinin bir başka özelliği de düşüncenin hem gerçek hem de olası durum ya da bilgilerle ilgili olmasıdır.

Bir problem karşısında bu problemle ilgili gerçek ya da olası durumları içeren hipotezler oluşturabilmektedir.

Böylelikle ergen varsayımlar karşısında hipotezini deneysel bilgiye ulaşmada sınayıp, doğru ve yanlışlığını test edebilmektedir.

Ergenlikte soyut olan ;Adalet, sevgi,saygı, eşitlik gibi değerler daha iyi anlaşılır.