Ergenlik Dönemi

Ergenlik dönemi çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi olarak da adlandırılmaktadır.Başlangıç yaşı cinsiyete, gelişme durumuna, coğrafyaya göre değişim gösterse de genellikle erkeklerde 12-15, kızlarda 9- 12 yaş aralığında başlamaktadır.

Çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi olan ergenliğin 25 yaşına kadar devam ettiği görülmektedir.
Bu dönemde bedensel, duygusal ve bilişsel değişimi beraberinde getirmektedir. Ergenlik dönemi ile birlikte bireylerin toplum içerisindeki rollerinde de değişiklikler olmakla birlikte toplumun beklentilerinde de değişiklik gözlemlenmektedir.