Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu

Kişinin kendi kimliğinin dışında alter diye adlandırılan farklı kişiliklerinin de var olmasıdır.Bu rahatsızlıkta belirtiler üç şekildedir.Bunlar;zihin içinde iç ses duymak yani kendisine ait olmayan iki veya daha fazla sesler,hatırlanmayan zaman aralıkları, duygu ve davranışlarda ani değişimler şeklindedir.Bu rahatsızlığı yaşayan kişiler zihinlerinde kendileri ile konuşan sesler duyarlar. Terapi Bu sesler dışarıdan kulağa gelen sesler şeklinde olmayıp, bir iç diyalog şeklindedir. Normalde insanlar zihin içinde diyalog şeklinde iç konuşmalar yaşamazlar.Meseleleri muhakeme edip farklı olasılık ve senaryoları düşünürlebilirler bu  tamamen normaldir. İç ses, bir meseleyi düşünürken kendimize ait muhakemeden farklıdır.İki ayrı kişinin karşılıklı diyaloğu gibidir. 

Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu (DKB) toplumda en az %1 gözükmesine rağmen, tanı koyma problemleri ve tedavi eden azlığı nedeniyle Türkiye için bir halk sağlığı sorunu sayılmaktadır. 
DKB'nin tanı konma sürecinde üç küme belirti ön plana çıkar. Bunlar; iç ses, afekt değişimleri ve hafıza sorunlarıdır. DKB'nin en önemli özelliği ise alter (alt) kimliklerin varlığıdır. Konya Psikoloji
Tedaviye oldukça iyi cevap veren DKB'de tedavi üç aşamadan oluşur. 
İlk aşama tanı koyma, kişiyi hastalık hakkında eğitme, alter siteminin tanınması ve stabilizasyonun sağlanmasından oluşur. İkinci aşamada, bölünmeye neden olan travmatik anılar üzerine çalışılır.
Üçüncü aşama ise, alterlerin birleştirilmesi anlamına gelen entegrasyon ve yeniden bölünmeme çalışmasından oluşur. 
DKB tedavisi için genel psikoterapi kuralları ve müdahaleleri geçerli olmakla birlikte, DKB'ye özel alterlerle konuşma, haritalandırma, gerçekliğe oryantasyon, yuvarlak masa tekniği ve birleştirme ritüelleri gibi teknikleri vardır. DKB tedavisinde rahatsızlığın psikopatolojisini tedavi eden ilaç yoktur. Psikolog ve psikolojik danışmanlar tarafından çeşitli yöntemlerle müdahale edilebilir.