Aile Danışmalığı Nedir?

Aile, toplumun en küçük ama en önemli birimi olarak anılır. Fakat aileyi önemli hâle getiren aile kavramı değil, bireylerdir. Dolayısıyla bir aile kurumunun önemi ve kazanımı,

aile bireylerinin ilişkilerine ve iletişim biçimine bağlıdır. Konya psikolog Sosyal bir varlık olan insanoğlu danışman soyun devamını sağlamak,birikimlerini gelecek kuşaklara aktarmak gibi maddi ihtiyaçlarını karşılamak,ait olma,güvenlik gibi duygusal ihtiyaçlarını karşılamak için binlerce yıldır aile kurmaktadır.

Aile olgusu, insanlığın geçirdiği psiko-sosyal değişimlerle birlikte yeni boyutlar kazanmaktadır. Endüstri devrimiyle birlikte kadınların işgücüne katılmaları, çocukların daha erken dönemlerden itibaren okula başlamaları,eğitim süresinin uzaması, kadın ve çocuk haklarının dünya çapında daha çok gözetiliyor olması, kent yaşamının getirdiği ayrıntılı ev düzenleri ve sosyal yaşantılar, hatta insan ömrünün uzaması,  kadın ve çocuk ölümlerinin azalması, yapay döllenme gibi tıbbi yenilikler gibi pek çok değişim, aile rollerini etkileyen faktörlerdir. 

Aile içinde olan aile içinde kalır anlayışına karşı, bireylerin iyi hissetme ve sorunları tespit etme hakkını aile danışmanlığı ele alır.

Aile danışmanı, profesyonel danışmanlık ve psikoloji eğitimi alarak sorunların çözümü ya da danışılan konuda bilgi için gerekli seansları başlatır. Sağlıklı aile yapısı sağlıklı toplum yapısının da temeli olacağı için sosyolojik anlamda da önemlidir. Konya psikolog Aile danışmanlığın genel işleyişinde de ailenin çözümsüz kalan ve kalabilecek sorunlarını tespit etmek ve çözüm odaklı öneriler sunmak vardır.

Aile üyelerinden birinin yaşadığı sorunun etkisinin tüm aileye yansıyabilmektedir. Psikolog  Bu yüzden danışmanlıktaki çözüm sürecinde aileyi bir bütün olarak ele alınmalıdır.  

 Aile danışmanlığında;

- Aileye sorunlarıyla sağlıklı bir şekilde başa çıkabilmeleri için gerekli olan hünerleri öğretir.

- Aile içi iletişim sorunları,

- Çatışmalar,

- İlişki içindeki temel ihtiyaçlar,

- Aile düzeninde yaşanan değişiklikler,

- İş ve ekonomik sıkıntılar,

- Boşanma ve boşanma sonrası süreç,

- Aldatma,

- Ebeveynlik,

- Aile içi şiddet ve yaşam dönemlerine adaptasyon problemleri yer alır.

Bireyin sorunundan daha ziyade ailedeki temel sorunu bulmaya çalışır.

Aile içi iletişim pürüzlü, karışık bir yapıdır. Bireyi anlamak için bu karmaşık yapıyı anlamak gerekir. Bireysel terapi sorunlu birey üzerine yoğunlaşırken aile danışmanlığı 

bireyler arasındaki soruna odaklanır. Terapide seanslar tek bir bireyle değil, bireyin tüm aile üyeleri ile birlikte yürütülür. Aile içinde yaşanan bireyler arası sorunlar ele alınabileceği gibi,

tüm aileyi etkileyen ölüm, travmatik bir olay, kronik bir hastalık, bir aile bireyinin evden ayrılması gibi konularda aile bireylerini destekleyici çalışmalar yapılır. Ailenin bu süreçleri sağlıkla atlatabilmeleri ve yeni hayatlarına adapte olabilmeleri için desteklenirler, strateji geliştirmelerine yardımcı olunur. 

Amaç; ailenin yaşadığı problemlerin çözümüne, aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarına, kendi aralarında belirgin ve esnek sınırlar çözebilmelerine destek olmaktır.

Hedef aile iletişimini düzeltmek, aile içerisindeki çatışmayı azaltmak, asıl hedef ise aileyi fonksiyonel hale getirmektir. İşlevsel olmayan aile yapısı bir süre sonra kendine zarar vermeye başlayacak ve bu zarar aile fertlerinin toplum içindeki rollerini de zedelemeye ve yeni kuracakları hayatlarda ve yeni kuracakları ailelerde de etkilerini sürdürecektir. Bu etkileri en aza indirmek ve aile yapısının korurken toplumsal düzeni de korumak ve iyileştirmek aile danışmanlığının temel amacıdır. Aile danışmanlığının sosyolojik ve psikolojik boyutları ele alması bundan kaynaklamaktadır.  Psikolog Rahat ve güven verici bir ortam sağlanır.

Aile bireylerinin hem kendilerini hem de birbirlerini tanımalarına destek olur. Bireylerin birbirleriyle açık, içten ve samimi bir iletişim kurarak sorunlarına çözüm bulmalarına yardımcı olmaya çalışır. Konuşabilen iletişim kurabilen aile üyeleri sorun çözen ve kriz yönetebilen bireylere dönüşürler. Bu tüm hayatlarına olumlu şekilde yansır.